Försöksstationer

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby

Vattenbruk är en växande näring i Sverige och världen och allt fler konsumenter efterfrågar odlad fisk som ett komplement till den vildfångade. En förutsättning för ett miljövänligt och djuretiskt vattenbruk är att det bedrivs forskning och avel på odlad fisk. Fiskeriförsöksstations huvudsakliga uppgift är att producera lax och öring för Dalälven, totalt cirka 140.000 2-årig lax och öring per år. Läs mer »

Havsfiskelaboratoriet

Havsfiskelaboratoriet  arbetar med biologisk datainsamling, bestånds- och ekosystemanalys samt vetenskaplig rådgivning som grund till förvaltningsbeslut både nationellt och internationellt. Läs mer »

Kustlaboratoriet

F.d.Fiskeriverkets nu SLU:s kustlaboratorium tillhandahåller vetenskaplig rådgivning baserade på ekosystemansatsen för verkets olika rådgivningsprogram. Laboratoriets huvudkontor finns i Öregrund med lokalkontor i Simpevarp och i Väröbacka. Laboratoriet har också personal på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Läs mer »

Sötvattenslaboratoriet

Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm ansvarar för forsknings- och utvecklingsverksamhet på fisk och fiske i sjöar och vattendrag. Läs mer »

Kälarne - Vattenbrukscentrum Norr AB

Stationen i Kälarne är belägen i Bräcke kommun i östra Jämtland, här bedrivs forskning, utbildning och utvecklingsarbete inom områdena fiskodling , fiskevård, kryokonservering och bevarande samt avel. Kälarnestationen är idag den enda anläggningen i landet som är specialutrustad för ett omfattande genetisk avelsarbete med fisk. I detta ingår också kryokonservering d.v.s. djupfrysning av mjölke från hotade stammar för långtidsförvaring i genbank. Anläggningen har ett odlingstillstånd på 30 ton, aktuella arter är Röding, öring och regnbåge. Läs mer »

Norrbyn - Umeå marina forskningscentrum

Vid UMF finns en modern fältstation med många olika faciliteter som är tillgängliga för forskning och miljöövervakning. Här finns bland annat en av Europas modernaste mesokosmanläggningar, med möjlighet att i detalj styra vattenmiljön inuti stora tankar. Dessutom finns mikroskoprum, termokonstantrum, tråghallar för fiskförsök och speciella laboratorier för arbete med till exempel formalin och radioaktivt material. Läs mer »

Kristineberg

Kristineberg är beläget vid Gullmarsfjordens mynning, vilket gör det lätt att snabbt nå såväl kustmiljöer som öppet hav. Stationen, som grundades 1877, drivs av Göteborgs universitet. Den är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning, och har en lång tradition av att ta emot gästande forskare. Läs mer »

Tjärnö

Tjärnöstationen grundades 1963 och ligger nära Kosterfjorden på den svenska västkusten. Det tar bara femton minuter med båt för att komma till den enda äkta oceaniska miljön i Sverige. Förkastningssprickan i Kosterfjorden är 247 meter djup och når ända ut till Atlanten. Fjorden har oceanisk salthalt (35‰) i bottenvattnet och god vattenomsättning. Läs mer »

Högst upp