Näring

produktionIdag står EU endast för 2,5 procent av den globala vattenbruksproduktionen. Odlad fisk står för 18 procent av fiskkonsumtionen i Europa, medan motsvarande siffra globalt är ca 50 procent. Behovet av att utveckla vattenbruket i Europa är stort, särskilt då tillgången på vildfångad fisk blir allt mer begränsad. Dessutom är importen av odlad fisk och skaldjur omfattande.

Odling av fisk brukar delas upp i produktion av matfisk samt sättfisk. Vid produktion av matfisk föds fisk upp för att sedan säljas som livsmedel medan produktion av sättfisk antingen syftar till att förse matfiskodlare med yngel eller till att förstärka naturliga fiskbestånd eller sportfiske. En annan del av vattenbruk är odling av blötdjur, dvs. blåmusslor och ostron – mer kända som skaldjur. Kräftodling är också en del av vattenbruket med odling av både matkräftor och sättkräftor. Vattenbruket är en typisk glesbygdsnäring som bidrar till en hög sysselsättning på landsbygden. Odlingar är spridda över hela landet och finns i både kustområden och i inland. Odlingen sker främst i flytande kassar.

Svenskt vattenbruk är i dagsläget politiskt aktuellt och anses vara en framtidsnäring med stor potential. Jordbruksverket har under 2012 tagit fram en nationell strategi som avser att modernisera och ändra inställningen till svenskt vattenbruk hos allmänhet och myndigheter samt som ett politiskt stöd för näringen. Vattenbruket bör kunna få samma acceptans som jordbruket då det i grunden är det lika självklart att odla fisk och skaldjur som att föda upp boskap eller odla spannmål. Till detta bör det också tilläggas att odlad fisk är vårt mest effektiva husdjur för köttproduktion utifrån biologisk resurseffektivitet. Detta ligger väl i paritet med samhällets efterfrågan på klimatsmart mat som produceras på ett hållbart och resursbesparande sätt. Dessutom skulle ett mer omfattande svenskt vattenbruk kunna ge en förbättrad kontroll över fisken som livsmedel, leda till kortare transporter samt resultera i fler arbetstillfällen på landsbygden.

Mer i denna kategori: « Historia Företag »
Högst upp