Företag

fretagEnligt SCB fanns det år 2011 199 odlingar i Sverige som bedrev vattenbruksverksamhet. Den totala produktionen av matfisk uppskattades till ca 12000 ton till ett sammanlagt värde av 328 Mkr. Antalet helårsanställda uppgick till ca 400 fördelat på 87% män och 13% kvinnor. Lönsamheten var högst hos de odlare som odlade regnbåge som matfisk. Regnbåge som matfisk omfattar också den största andelen av svenskt vattenbruk med en total volym på ca 10700 ton år 2011, vilket motsvarar ett värde på ca 261 miljoner kr och omfattar ca 80 % av den totala svenska produktionen. Tolv företag odlade tillsammans 1200 ton röding, till ett värde av sammanlagt 50 miljoner kr. 14 musselodlingar odlade 1470 ton blåmusslor och 45 öringodlingar odlade 237 ton öring för utsättnig, till ett värde av 16 miljoner kr. Antalet företag som odlar kräftor är cirka 25 stycken. En produktion av matkräftor på ett ton rapporteras i den officiella statistiken 2011. Dock är statistiken över kräftodling mycket osäker.

Länk till SCB vattenbruksstatistik 2011

Mer i denna kategori: « Näring Marknad »
Högst upp