Fiskerilagstiftningen

All vattenbruksproduktion oavsett vad man odlar och oavsett hur mycket man odlar måste ha tillstånd enligt fiskerilagstiftningen. Bestämmelser om utplantering och odling av fisk m.m. finns i förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. För att sätta ut fisk (begreppet fisk omfattar även vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur), flytta fisk från ett vattenområde till ett annat eller för att anlägga och driva en fiskodling krävs tillstånd av länsstyrelsen.

Högst upp