Fisk som livsmedel

”Fisk är nyttigt” är något vi fått höra sedan barnsben utan att egentligen reflektera över vad begreppet innebär och vad det är som verkligen gör fisk till ett av våra viktigaste baslivsmedel sett ur ett näringsmässigt perspektiv. Förklaringen bakom begreppet ligger i fiskens sammansättning av proteiner, vitaminer, mineralämnen och framförallt fetter. Fettet innehåller till stor del av långa fleromättade omega-3 fettsyror (dokosahexaensyra (DHA), eikosapentaensyra (EPA) etc.) vilka påverkar vår hälsa på ett positivt sätt. Dessa fettsyror förekommer rikligt i framförallt laxfiskar såsom lax, regnbåge och röding och har visat sig motverka t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar. Detta ligger till grund för Livsmedelsverkets rekommendationer till svenska konsumenter att äta fisk och skaldjur två till tre gånger per vecka vilket motsvarar ca 300 gram per vecka. I dagsläget ligger konsumtionen av fisk på runt 245 gram per vecka eller drygt 12 kilo per år vilket således är under rekommendationen av Livsmedelsverket.

Inom svensk livsmedelsforskning på fisk finns i dagsläget ett antal pågående forskningsprojekt. Exempel på frågeställningar som forskare söker svar på är tex:

  • Vad händer i fisken när fiskolja i fodret ersätts med vegetabiliska oljor?
  • Hur påverkas kvaliteten på fisken när fodret modifieras med alternativa råvaror?
  • Hur påverkas vår hälsa av fiskkonsumtion?
  • Hur renar vi fiskprodukter från miljöfarliga ämnen?
  • Hur tar vi tillvara på restprodukter från fiskindustrin?


Generellt kan man säga att de flesta stora forskningsinsatserna görs inom området uthållig fiskproduktion. Med en växande befolkning och därmed ökat tryck på tillgång till fisk, måste nya resurseffektiva foderråvaror ersätta de traditionella för att verksamheten ska vara ekonomisk och ekologisk hållbar i framtiden. Detta får såklart genomslag på fisk som livsmedel då sammansättningen i muskulatur (det vi konsumerar) påverkas av fodersammansättningen.

Forskarkontakter:

Jana Pickova, Institutionen för livsmedelsvetenskap, SLU

Andreas Pettersson, Vilt, fisk och miljö, SLU

Forskningsprojekt:

Fiskkvalitet

 

Högst upp