Miljöeffekter av fiskodling

Ur ett resursperspektiv är fisk en energieffektiv och klimatsmart proteinkälla jämfört med proteiner från många andra tamdjur. I en tid då det kommersiella fiskets ekologiska konsekvenser och uthållighet nått sin övre gräns, och i många fall kan ifrågasättas, kommer odlad fisk och skaldjur att utgöra en mycket viktigt del i den globala livsmedelsförsörjningen. 

Utöver odling av fisk och skaldjur som mat, erbjuder marina och limniska miljöer många alternativa möjligheter till produktion av ex alger och mikroorganismer, som kan användas som foder, energi, gödsel mm. Eftersom vattenbruket är relativt underutvecklat i Sverige har vi en unik möjlighet att från grunden bygga upp en uthållig näring som ytterst syftar till att tillgodose behovet av klimatsmart, nyttig och närproducerad mat. Här kan ett kretsloppstänkande redan från början integreras i utbyggnaden. Övergödningen av Östersjön kan minskas genom att närsalter fångas upp i odlingar av musslor, svampar och mikrober som sedan kan användas som foder åt matfisk.

En nyligen presenterad rapport från övervakningsorganet Fortlöpande miljöanalys (FoMA) vid Sveriges lantbruksuniversitet visar dessutom att farhågorna om miljöpåverkan vid fiskodlingar i Sverige är starkt överdrivna. I många vattenområden med vattenkraft kan fiskodling snarast ses som en miljövårdande åtgärd som motverkar näringsutarmningen i dammarna. En intressant ”vinn-vinn” situation uppstår om man tar foderråvaror från det övergödda Östersjön – ta närsalter från den rika Östersjön och flytta dem till de fattiga kraftverksmagasinen.  Det finns således många goda skäl att snarare utöka produktionen av naturresursuthållig och nyttig matfisk i Sverige.

Högst upp