Välkommen till Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk är ett strategiskt samverkansorgan för en långsiktig nationell utveckling av vattenbruket med fokus mot kunskapsbaserad information och kommunikation. Webbplatsen har tillkommit genom en gemensam satsning av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Göteborgs universitet (GU)
Läs mer om NKfV här »                                          

Senaste Nytt

Prev Next