Temadag om hälsofördelar och risker med marina livsmedel, 21 juni Göteborg

From June 21, 2017 10:00 until June 21, 2017 15:00 Save to calendar

At Sal D33, Vasagatan 1, Handelshögskolan Göteborgs universitet

Posted by Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Categories: Events

Tags: mikroplaster , sjömat , etoxikin , marina livsmedel , vattenbruk

Rate:

 Välkommen till temadag om hälsofördelar och risker med marina livsmedel, 21 juni 2017 (anmälan senast 14 juni)

Under temadagen kommmer några av de risker med marina livsmedel som det rapporterats om i media att tas upp till diskussion, bl.a. mikroplaster i blåmusslor, etoxikinin i odlad lax, samt rester i lax från användning av antibiotika och medel mot laxlus. Vad vet vi om riskerna och hur står de i proportion till de hälsofördelar som finns med att äta sjömat? Detta kommer att diskuteras med deltagare och inbjudna experter och representanter från forskning, myndigheter och näringsliv.

Temadagen riktar sig till aktörer inom livsmedelssektorn såsom fiskare, odlare, beredning, grossister, återförsäljare inom handel och restaurang m fl, samt till myndigheter, forskare, miljöorganisationer, politiker och media. Temadagen är kostnadsfri och lunch ingår.

För mer info, preliminärt program samt om hur man anmäler sig se: http://maritimaklustret.se/vad-vet-vi-om-mikroplaster-och-oonskade-amnen-i-sjomat-temadag-21-juni/

Tid: 10:00-15:00

Plats: Sal D33, Vasagatan 1, Handelshögskolan Göteborgs universitet

Arrangör: Havsförvaltning och Marina livsmedel inom Maritima klustret i Västsverige

 

2017-06-21 10:00:00
2017-06-21 15:00:00