Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Presentationer från Nationella Vattenbrukskonferensen 2018

vabrkonf2018 inbjudanbildPresentationerna från Nationella Vattenbrukskonferensen 13-14 mars i Sundsvall finns att ladda ner här:

 

 

Välkommen, inledning

 

Kunskapsläge och framtid för svenskt vattenbruk, Anders Kiessling

 

Kunskapsläge och framtid för svenskt vattenbruk, Kristina Snuttan Sundell

 

Jordbruksverkets uppdrag och ansvarsområden, Veronica Andrén

 

Fiskodling i Norrland, Josef Nygren

 

RAS i industriell skala – teknik och ekonomi, Rustan Lindkvist

 

Miljökassen, Anders Kiessling

 

Blå fånggrödor – ekonomiska modeller, Ing-Mari Gren

 

Den svenska sjömatskonsumenten - vem är det?, Kåre Skallerud

 

Allmänhetens attityder till odlad fisk i Sverige, Johan Martinsson

 

Bioteknik eller inte - Finns betalningsvilja bland konsumenter för att köpa steriliserad odlad fisk?, Carl Johan Lagerkvist

 

Sensorisk marknadsföring - att sälja med smak, Johan Swahn

 

Projekt SEAWIN, Max Troell

 

Status för svenskt recirkulerande vattenbruk, Ola Öberg

 

Vattenbruksutbildning för webben, Daniel Krång

 

Hållbart vattenbruk – något för Gotland?, Andreas Pettersson

 

Hummer odlad till konsument eller för utsättning, Susanne Eriksson

 

BONUS CLEANAQ– Innovativ avskiljning av näring, Gunno Renman

 

Miljöpåverkan från fiskodling, Tina Hedlund

 

Foderteknologiskt laboratorium vid SLU, Markus Langeland

 

AQUAFRESH – ett kvalitetsprojekt, Anders Kiessling

 

Code of practice – Förebyggande fiskhälsoarbete och vikten av kommunikation, Daniel Wikberg och Linda Falk

 

Inspiration om hur man som bransch med gemensamma krafter kan vända en trend, Jenny Andersson

Vad vill konsumenten ha – en detaljists perspektiv, Anneli Bylund

 

Handlingsplanens halvtidsutvärdering, Veronica Andrén

 

Regelförenklingar för främjande av nya tekniker och odlingsarter, Carl Dahlberg

 

Regeringens satsningar på vattenbruk inom ramen för Livsmedelsstrategin, Sara Colliander

 

Panelsamtal: Framtiden för svenskt vattenbruk

Gotland satsar på hållbart vattenbruk

 

initiativGotland A PetterssonLänsstyrelsen på Gotland har tagit initiativ till en förstudie, ”Hållbart vattenbruk – något för Gotland”, med det övergripande syftet att undersöka Gotlands förutsättningar för en utveckling av ett hållbart vattenbruk.

 

Bakgrunden är att Regeringen i sin rapport "Hållbara Gotland", pekat på att Gotland har förutsättningar för att bli ett centrum för hållbara livsmedel där vattenbruk och maritima näringar lyfts fram. Detsamma har konstaterats på regional nivå i efterföljande förstudierapport "Hållbara livsmedel och maritima näringar" som även grundat sig på regionala livsmedel- och tillväxtstrategier för Gotland.

Målet är att skapa ett vägledande dokument för berörda aktörer som vill driva vattenbruksutvecklingen vidare på Gotland samt öka kunskapsläget och intresset för hållbart vattenbruk. För att uppnå detta kommer en aktuell lägesbild över hållbart vattenbruk beskrivas, minst ett inspirationsseminarium hållas samt en studieresa till framgångsrika entreprenörer i Sverige genomföras. Ett av de viktigaste målen med förstudien är att kunna visa på vilket behov samt efterfrågan som finns på vattenbruksprodukter på Gotland. Detta kopplat till regionala livsmedel- och tillväxtstrategier för Gotland. Förstudien kommer även identifiera aktörer och initiera samverkan mellan dessa. I arbetet kommer även en SWOT-analys genomföras vars resultat blir användbara i framtagandet av förslag på vidare projektidéer och aktiviteter för aktörer som vill driva utvecklingen vidare.

Förstudien drivs av Länsstyrelsen men i samarbete med Blått centrum (ett samarbete mellan Uppsala universitet-Campus Gotland, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland) och ska vara färdig den 29 mars 2018 och kommer presenteras i rapportform.

Förstudien finansieras av Tillväxtverket och Region Gotland inom projektet Hållbara Gotland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationella Vattenbrukskonferensen 2018 - program och uppdaterad info

vabrkonf2018 inbjudanbildNationella Vattenbrukskonferensen hålls den 13-14 mars 2018 på Södra Bergets Resort och Hotell i Sundsvall

Vi ser fram emot att återigen möta vattenbruksaktörer från hela Sverige - odlare, forskare, myndigheter och intresseföreningar.

Konferensen fokuserar på aktuella utmaningar inom svenskt vattenbruk, såsom innovationer kring minskat närsaltsutsläpp, konsumenters attityder kring vattenbruk samt entreprenörskap och produktidentitet. Se preliminärt PROGRAM.

 

Under mingel och middag kan man njuta av mat från svenskt vattenbruk!

 

Praktisk information om konferensen finns här nedan. 

 

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR ORGANISATIONSKOMMITÉN

 

Anna Norman Haldén och Susanne Lindegarth, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk

 

Veronica Andrén, Jordbruksverket

 

David Jonsson och Hanna Carlberg, Länsstyrelsen Västernorrland

 

Magnus Nordgren, Landsbygdsnätverket

--------------------------------------

 

Praktisk information:

 

ANMÄLAN - Stängt för nya anmälningar.

 

KONFERENSANLÄGGNING Konferensen hålls på Södra Bergets Resort och Hotell i Sundsvall. För information om konferenshotellet, vänligen se sodraberget.se

 

POSTERSESSION, FÖRETAGSMÄSSA, PRODUKTFÖREVISNING Det finns möjlighet att vara utställare ut under konferensen. Anmäl intresse och behov av utrustning (poster/rollup, bord, eluttag, övriga behov) genom att maila till susanne.lindegarth@marine.gu.se .

 

STUDIEBESÖK TILL PEKKAS NATURODLINGAR I HÄRNÖSAND - tyvärr INSTÄLLT.

 

Konferensen avslutas därmed efter lunch kl 14.00 och transport till tåg/flyg ordnas av deltagarna själva (ingen busstransport ordnas av konferensen i och med att studiebesöket ställts in).

 

BETALNING OCH AVBOKNINGSREGLER Konferensavgiften inkluderar moms. Sista betalningsdag är 1 mars 2018 och vi föredrar betalning med kreditkort. Vid fakturering skall detta ske senast 30 dagar innan konferensen. Om du har en anställning inom statlig/offentlig sektor och har rätt att göra avdrag för moms ska du markera rutan “State authority/public university in Sweden”. Frågor kring bokning, ändringar eller avbokning ska göras genom att kontakta Mötesservice via mailadress: . Vid avbokning efter 1 mars sker ingen återbetalning av avgiften. 

 

Om du har andra frågor gällande konferensen kan du kontakta arrangörerna via email: susanne.lindegarth@marine.gu.se eller anna.norman-halden@slu.se


 

Inbjudan Nationell Vattenbrukskonferens 2018

vabrkonf2018 inbjudanbildNATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2018

Datum: Den 13-14 mars 2018

Plats: Södra Bergets hotell och resort, Sundvall

Nu är det dags igen för den Nationella Vattenbrukskonferensen som denna gång är i Sundsvall! Konferensen är som tidigare en mötesplats för aktörer från hela Sverige såsom odlare, forskare, myndigheter och intresseföreningar. Konferensen fokuserar aktuella utmaningar inom svenskt vattenbruk; programmet står bland annat innovationer kring minskat närsaltsutsläpp/bästa möjliga teknik samt näringslivsutvecklingsfrågor. Vi kan lova att det blir några fullspäckade dagar med föredrag, mingel och studiebesök närliggande fiskodlingar.

Boka in dagarna redan nu och håll er uppdaterade vår hemsida (www.nkfv.se) för anmälningsdetaljer, nyheter och program. Information kommer också att finnas medarrangörernas hemsidor.

 

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR ORGANISATIONSKOMMITTÉN!

Anna Norman Haldén och Susanne Lindegarth, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk

Veronica Andrén, Jordbruksverket 

David Jonsson och Hanna Carlberg, Länsstyrelsen Västernorrland

Magnus Nordgren, Landsbygdsnätverket

Prenumerera på denna RSS-feed