Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Nationella Vattenbrukskonferensen 2018 - program och anmälan

vabrkonf2018 inbjudanbildVälkomna att anmäla er till Nationella Vattenbrukskonferensen som hålls den 13-14 mars 2018 på Södra Bergets Resort och Hotell i Sundsvall!

Anmälan görs senast 10 februari via https://sites.legaonline.se/boka/Wallenbergevent/book.aspx?eventid=1468821

Vi ser fram emot att återigen möta vattenbruksaktörer från hela Sverige - odlare, forskare, myndigheter och intresseföreningar.

Konferensen fokuserar på aktuella utmaningar inom svenskt vattenbruk, såsom innovationer kring minskat närsaltsutsläpp, konsumenters attityder kring vattenbruk samt entreprenörskap och produktidentitet. Se preliminärt PROGRAM.

Mer information om konferensen, anmälan samt det praktiska arrangemanget kring boende och studiebesök finns via anmälningslänken ovan, samt i kortfattad form här nedan. 

 

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR ORGANISATIONSKOMMITÉN
Anna Norman Haldén och Susanne Lindegarth, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk

Veronica Andrén, Jordbruksverket

David Jonsson och Hanna Carlberg, Länsstyrelsen Västernorrland

Magnus Nordgren, Landsbygdsnätverket

--------------------------------------

Praktisk information:

KONFERENSAVGIFT Konferensavgift: 995 SEK (inkl. moms). I avgiften ingår alla måltider från lunch dag 1 till lunch dag 2, men ej boende som bokas separat.
ÖVERNATTNING Ett antal enkelrum är reserverade för konferensen till en kostnad av 1 125 kr (inkl. moms). Rum bokas och betalas separat. Bokning sker genom att kontakta . Ange “Nationell vattenbrukskonferens” i ämnesraden. För att vara säker på att få ett rum bör du boka senast den 13 februari, efter det datumet släpper hotellet de rum som reserverats för konferensen. För information om konferenshotellet, vänligen se sodraberget.se
ANMÄL EN KORTPRESENTATION Vi tar emot anmälningar för Dig som vill hålla en kort presentation (3 min) på temat “Mitt projekts/verksamhet bidrag till det svenska vattenbruket”. Om Du vill anmäla en presentation gör Du det genom att maila en titel och en projektbeskrivning (max 150 ord) till OBS! Antalet är begränsat och vi kan inte garantera att alla får möjlighet att presentera.
POSTERSESSION, FÖRETAGSMÄSSA, PRODUKTFÖREVISNING Det finns möjlighet att vara utställare ut under konferensen. Anmäl intresse och behov av utrustning (poster/rollup, bord, eluttag, övriga behov) genom att maila till .
STUDIEBESÖK TILL PEKKAS NATURODLINGAR I HÄRNÖSAND 14 MARS Buss avgår från konferenshotellet kl. 13.30 för transport till Peckas Naturodlingar. Buss tillbaka till Sundsvalls centralstation via Midlanda flygplats, ankommer flygplatsen kl. 16.30. Kryssa i rutan på sidan 3 om du önskar delta i studiebesöket.
BETALNING OCH AVBOKNINGSREGLER Konferensavgiften inkluderar moms. Sista betalningsdag är 1 mars 2018 och vi föredrar betalning med kreditkort. Vid fakturering skall detta ske senast 30 dagar innan konferensen. Om du har en anställning inom statlig/offentlig sektor och har rätt att göra avdrag för moms ska du markera rutan “State authority/public university in Sweden”. Frågor kring bokning, ändringar eller avbokning ska göras genom att kontakta Mötesservice via mailadress: . Vid avbokning efter 1 mars sker ingen återbetalning av avgiften.
FRÅGOR Om du har frågor som gäller online-registreringen, vänligen kontakta . Om du har andra frågor gällande konferensen kan du kontakta arrangörerna via email: eller 
Uppdaterad information om konferensen och dess program kommer att läggas ut på nkfv.se 

Inbjudan Nationell Vattenbrukskonferens 2018

vabrkonf2018 inbjudanbildNATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2018

Datum: Den 13-14 mars 2018

Plats: Södra Bergets hotell och resort, Sundvall

Nu är det dags igen för den Nationella Vattenbrukskonferensen som denna gång är i Sundsvall! Konferensen är som tidigare en mötesplats för aktörer från hela Sverige såsom odlare, forskare, myndigheter och intresseföreningar. Konferensen fokuserar aktuella utmaningar inom svenskt vattenbruk; programmet står bland annat innovationer kring minskat närsaltsutsläpp/bästa möjliga teknik samt näringslivsutvecklingsfrågor. Vi kan lova att det blir några fullspäckade dagar med föredrag, mingel och studiebesök närliggande fiskodlingar.

Boka in dagarna redan nu och håll er uppdaterade vår hemsida (www.nkfv.se) för anmälningsdetaljer, nyheter och program. Information kommer också att finnas medarrangörernas hemsidor.

 

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR ORGANISATIONSKOMMITTÉN!

Anna Norman Haldén och Susanne Lindegarth, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk

Veronica Andrén, Jordbruksverket 

David Jonsson och Hanna Carlberg, Länsstyrelsen Västernorrland

Magnus Nordgren, Landsbygdsnätverket

Avhandling vid SLU: Effects of feeding yeasts on blood physiology and gut microbiota of rainbow trout

David Thesis coverDavid Huyben, doktorand på institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, disputerade den 8 sept med avhandlingen "Effects of feeding yeasts on blood physiology and gut microbiota of rainbow trout". Som titeln anger undersöker avhandlingen effekter av utfodring med jäst på regnbågars blodfysiologi och tarmbakterieflora. En summering av syfte och resultat av arbetet finns på svenska i abstract nedan, samt en kort sammanfattning på engelska längre ner.

Hela avhandlingen går att ladda ner via https://pub.epsilon.slu.se/14478/

Information om avhandlingen och Davids forskning finns även via http://www.slu.se/en/ew-news/2017/9/feeding-yeast-to-rainbow-trout-as-a-sustainable-feed/

 

Abstract:

Jäst utgör ett hållbart proteinalternativ till fiskmjöl i foder till odlad fisk, men resultat presenterade i denna avhandling indikerar att inblandning med mer än 40% minskar fisktillväxten. Syftet med denna avhandling var att förstå effekten av högre halter av inaktiverad respektive levande jäst till fisk utan negativa hälsoeffekter. Specifikt effekterna på röda blodkroppar, upptag av plasmaaminosyror, tarmmikrobiota och stress/immunsvar på regnbåge (Oncorhynchus mykiss).

Postprandiala blodprover togs från dorsal aorta-kannulerad regnbåge som utfodrats med dieter där 60% av fiskmjölsproteinet ersatts med två olika typer av inaktiverat/avdödad jäst, Saccharomyces cerevisiae och Wickerhamomyces anomalus, gjord av värmextrudering. Blodanalys visade högre blod-pH och hemoglobinnivåer vilket associeras med jästens lägre buffertkapacitet och eventuell hemolytisk anemi på grund av ökad nukleinsyrametabolism. Plasmaanalyser visade att aminosyrornas upptag var lika mellan fisk som matades med jäst eller fiskmjöl, förutom att koncentration av plasma-metionin var högre hos fiskar som utfodrats med jäst-diet. I en senare studie utfodrades regnbåge med levande jäst (S. cerevisiae) vid två olika temperaturer (11 och 18°C). Inga biverkningar på blodfysiologi hittades, även om de flesta celler överlevde och inte metaboliserades i tarmkanalen. Dessa resultat indikerar att minskad fisktillväxt inte enbart kan bero på lägre aminosyrokoncentration, utan snarare en för hög nukleinsyrahalt i fodret men bara när jäst metaboliserades.

I ytterligare två studier studerades tillväxt och tarmbiota där fisk gavs foder med inaktiverad jäst som ersatte 20, 40 och 60% av fiskmjölprotein därefter utfördes försök med fisk som utfodrades vid 11 och 18°C med 40% inbladning av levande jäst i fodret. Hög genomströmnings sekvensering av distala tarmen avslöjade att inaktiverad W. anomalus påverkade både antal och diversitet av bakterier i tarmen medan både inaktiverad och levande S. cerevisiae hade mindre effekt. Ökad vattentemperatur minskade mängden mjölksyrabakterier och minskad bakteriell mångfald i tarmen. I båda studierna har Debaryomyces hansenii, S. cerevisiae och Rhodotorula spp. påträffade i fisktarmen medan fisk som utfodrats med levande jäst, bidrog till en ökad, jästbelastning i tarmen. Fisken vid 18°C hade dock högre plasmakortisolnivåer och reducerat genuttryck av proinflammatoriska cytokiner vilket var än mer påtagligt hos fisk utfodrade med levande jäst. Dessa resultat tyder på att ökad temperatur utsätter fisk för kronisk stress och att utfodring av levande jäst påverkar immunresponsen. Fisktillväxt och välfärd bibehållas genom att ge jäst i kallt vatten med lägre nukleinsyrahalt och om det lyckas kan det leda till högre ersättning av fiskmjöl.

Short summary in english:

This thesis investigated the effects of feeding high inclusions of inactivated and live yeasts to fish in order to replace fishmeal without negative growth or health consequences. The specific focus was on red blood cell characteristics, plasma amino acid uptake, gut microbial communities and stress/immune responses of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The results indicate that feeding yeast may be reducing growth and welfare of rainbow trout by impairing red blood cell and immune function.

 

Ny publikation: Attraction and repulsion of mobile wild organisms to finfish and shellfish aquaculture: a review

Rev in AqForskare vid SLU och GU är medförfattare till en review-artikel som nyligen har publicerats i Reviews in Aquaculture: "Attraction and repulsion of mobile wild organisms to finfish and shellfish aquaculture: a review", Callier et al 2017. Artikeln har sin grund i arbete som utförs i akvakulturgruppen inom ICES (ICES WG-AQUA).

Artikeln kan laddas ner från http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/raq.12208/full

 

 

 

 

 

Prenumerera på denna RSS-feed