Avhandling från SLU: NMR metabolomics and lipid analyses in salmonid tissue - response to alternative feeds

Den 10 juni 2015 disputerade Liane Wagner vid institutionen för Livsmedelsvetenskap, fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU. Avhandlingens titel är "NMR metabolomics and lipid analyses in salmonid tissue - responses to alternative feeds" och kan laddas ner här. I avhandlingen undersöks alternativa foders inverkan på bl.a. fettsyrasammansättning och tillväxt hos…

PhD course at Tjärnö 12-16 Oct 2015, registration deadline 15 Sept

Aquaculture Centre West (VattenbruksCentrum Väst, http://vbcv.science.gu.se/) at University of Gothenburg, Sweden invite PhD students and postdocs from all over the world to gather for 5 days of in a stimulating environment to learn and discuss about innovative systems for sustainable marine aquaculture.  Applications should be sent by E‐mail to Asa.Strand@bioenv.gu.se no later than 15th Sept…