EU-pengar till musselodling i Östersjön

Projektet Baltic Blue Growth har beviljats 50 miljoner kr under åren 2016-2019 för att utvärdera om storskalig musselodling kan bidra till att minska övergödningsproblematiken i Östersjön. Målet är också att ta fram ett fodermjöl av musslorna som ska kunna användas som ersättning för fiskmjöl i djurfoder. SLU och Vattenbrukscentrum Ost…

Ny forskning som kan bidra till utvecklingen av musselindustrin

I dagarna kom en ny publikation från Göteborgs universitet som har undersökt möjligheten att använda modellering för att förutsäga tillväxt hos blåmussla längs den svenska västkusten. Baserat på fältmätningar av musslornas tillväxthastighet har rumsliga tillväxtmönster kunna modellerats och den modellen har därefter använts för att ta fram en karta som…

Postdoc-tjänst bioinformatik University of Edinburgh, sista ansökningsdag 16 okt

University of Edinburgh utlyser en postdoc-tjänst inom bioinformatik med koppling till vattenbruk. Sista ansökningsdag är 16 oktober. Kontaktperson: Karim Gharbi karim.gharbi@ed.ac.uk För mer info, se nedan.   Information om tjänsten från University of Edinburghs hemsida:   Vacancy Details   Marie Curie Experienced Researcher (CACHE Network) Vacancy Ref: : 034424 Closing Date…