Slutrapport från projektet Industry-Academia Interaction in the Marine Sector

Det nyss avslutade Nordic Innovation-projektet "InTerAct, Industry-Academia Interaction in the Marine Sector" var ett samarbete mellan samhällsvetare, kommunikationsexperter, samt AQFood-konsortiet bestående av nordiska universitet, däribland SLU. Läs mer om projektet här. Slutrapporten från projektet kan laddas ner från http://nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2014/P11073_Nordic%20Innovation_InTerAct_032015_Fin.pdf Projektet initerades för att utforska utbildningsbehovet inom den akvatiska livsmedelsindustrin (fiske och…

Testbädd för Marint Vattenbruk - seminarium 29 juni Lovéncentret Tjärnö

Maritima Klustret bjuder in till ett seminarium och workshop angående satsningen på en testbädd inom marint vattenbruk, måndagen den 29 juni kl. 10-16 på Lovéncentret Tjärnö. Testbäddens inriktning, organisation och finansiering kommer att diskuteras. Läs mer om arrangemanget och om satsningen på en testbädd för marint vattenbruk i inbjudan från arrangörerna…

Ny rapport från Vattenbrukscentrum Väst: Tekniska lösningar för marin fiskodling i Sverige

Som en uppföljning till Vattenbrukscentrum Västs rapport ”Marin Fiskodling på den Svenska Västkusten: Biologiska Förutsättningar” har nu en rapport om de tekniska lösningarna för marin fiskodling i Sverige publicerats: "Marin fiskodling på den svenska västkusten: Tekniska lösningar" Läs mer och ladda ner rapporten här. Kontakt: Susanne Lindegarth, forskare 031-786 9678…