Nu har NOMACULTURE-projektet en egen hemsida

Vad är NOMACULTURE?   Det är ett interdisciplinärt forskningsprojekt som utvecklar strategier för etablering av ett hållbart svenskt, marint vattenbruk. I NOMACUTURE deltar forskare inom biologi, teknik, livsmedelsvetenskap, livscykelanalys (LCA) och ekonomi för att transdisciplinärt, anta flera av nyckel-utmaningarna vid etablering av marint vattenbruk: • att minska beroendet av fiskolja…

Avhandling från SLU: NMR metabolomics and lipid analyses in salmonid tissue - response to alternative feeds

Den 10 juni 2015 disputerade Liane Wagner vid institutionen för Livsmedelsvetenskap, fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU. Avhandlingens titel är "NMR metabolomics and lipid analyses in salmonid tissue - responses to alternative feeds" och kan laddas ner här. I avhandlingen undersöks alternativa foders inverkan på bl.a. fettsyrasammansättning och tillväxt hos…