Postdoc-tjänst bioinformatik University of Edinburgh, sista ansökningsdag 16 okt

University of Edinburgh utlyser en postdoc-tjänst inom bioinformatik med koppling till vattenbruk. Sista ansökningsdag är 16 oktober. Kontaktperson: Karim Gharbi karim.gharbi@ed.ac.uk För mer info, se nedan.   Information om tjänsten från University of Edinburghs hemsida:   Vacancy Details   Marie Curie Experienced Researcher (CACHE Network) Vacancy Ref: : 034424 Closing Date…

Röding föredrar Östersjöfoder

SLU-forskare har i en nyligen publicerad beteendestudie visat att i valet mellan ett kontrollfoder, som tillverkats för att efterlikna konventionellt foder för röding, och ett testfoder som tillverkats av i huvudsak ingredienser från Östersjön (blåmussla, skarpsill, strömming) så föredrog rödingarna i försöket till övervägande del Östersjöfodret. Förhoppningen är att Östersjöblandningen,…

Nu har NOMACULTURE-projektet en egen hemsida

Vad är NOMACULTURE?   Det är ett interdisciplinärt forskningsprojekt som utvecklar strategier för etablering av ett hållbart svenskt, marint vattenbruk. I NOMACUTURE deltar forskare inom biologi, teknik, livsmedelsvetenskap, livscykelanalys (LCA) och ekonomi för att transdisciplinärt, anta flera av nyckel-utmaningarna vid etablering av marint vattenbruk: • att minska beroendet av fiskolja…