Anmäl dig till Nationella Vattenbrukskonferensen 2016!

Nu öppnar vi för anmälningar till Nationella Vattenbrukskonferensen 2016! Konferensen hålls denna gång på Nösunds Värdshus, Orust, 17-18 mars 2016. Vi startar med lunch kl. 12-13 torsdagen den 17 mars (registrering från kl 11), och avslutas med lunch kl. 13-14 fredagen den 18 mars. Anmäl dig senast 23 feb på…

Nationell vattenbrukskonferens 17-18 mars 2016, Orust

Nu är det dags för den femte Nationella Vattenbrukskonferensen, denna gång på Orust i det vackra Bohuslän! Datum: 17-18 mars 2016 Plats: Nösunds värdshus, Orust Som under tidigare konferenser ser vi fram emot en mötesplats som samlar vattenbruksaktörer från hela Sverige och från alla områden - odlare, forskare och myndigheter.…

Stor satsning på marin vattenbruksforskning på GU

SWEMARC - Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning vid Göteborgs universitet- är ett av sex forskningscentrum som ska byggas upp vid Göteborgs universitet (GU). Satsningen från GU för de sex centrumbildningarna sammantaget är på 300 miljoner kronor och utgår ifrån att det krävs stark tvärvetenskaplig forskning för att lösa samtidens globala…

EU-pengar till musselodling i Östersjön

Projektet Baltic Blue Growth har beviljats 50 miljoner kr under åren 2016-2019 för att utvärdera om storskalig musselodling kan bidra till att minska övergödningsproblematiken i Östersjön. Målet är också att ta fram ett fodermjöl av musslorna som ska kunna användas som ersättning för fiskmjöl i djurfoder. SLU och Vattenbrukscentrum Ost…