Nedläggning av ärtproduktion drabbar odling av jätteräkor

För drygt ett år sedan invigdes forskningsanläggningen i Uppsala där en miljövänlig produktion av jätteräkor i Sverige ska utvecklas. Ett av projekten vid anläggningen syftade till att ta fram ett nytt ärtbaserat räkfoder som sedan skulle kunna användas i stor skala på en kommersiell anläggning för odling av jätteräkor i Bjuv. Ärtorna…

Den europeiska hummerlarvens utveckling studeras i Fiskebäckskil

Under en vecka i mars samlades europeiska forskare och hummerodlare i Fiskebäckskil för att i ett gemensamt experiment studera den europeiska hummerlarvens utveckling. Experimentet är en del av ett brett europeiskt samarbete som syftar till att ta fram mer biologisk kunskap om hummerlarverna och att hitta optimala förhållanden för odling…

Presentationer från Nationella Vattenbrukskonferensen 17-18 mars 2016

Presentationerna från Nationella Vattenbrukskonferensen 2016 som hölls 17-18 mars i Nösund finns nu att ladda ner här: Välkommen till Orust Kunskapsläge och framtid svenskt vattenbruk (Kiessling) Kunskapsläge och framtid svenskt vattenbruk (Sundell) Odling av makroalger längs västkusten Baltic Blue Growth Utmaningar för svensk matfiskodling Kortpresentationer: ”Mitt projekts/verksamhet bidrag till det…