Gotland satsar på hållbart vattenbruk

 

initiativGotland A PetterssonLänsstyrelsen på Gotland har tagit initiativ till en förstudie, ”Hållbart vattenbruk – något för Gotland”, med det övergripande syftet att undersöka Gotlands förutsättningar för en utveckling av ett hållbart vattenbruk.

 

Bakgrunden är att Regeringen i sin rapport "Hållbara Gotland", pekat på att Gotland har förutsättningar för att bli ett centrum för hållbara livsmedel där vattenbruk och maritima näringar lyfts fram. Detsamma har konstaterats på regional nivå i efterföljande förstudierapport "Hållbara livsmedel och maritima näringar" som även grundat sig på regionala livsmedel- och tillväxtstrategier för Gotland.

Målet är att skapa ett vägledande dokument för berörda aktörer som vill driva vattenbruksutvecklingen vidare på Gotland samt öka kunskapsläget och intresset för hållbart vattenbruk. För att uppnå detta kommer en aktuell lägesbild över hållbart vattenbruk beskrivas, minst ett inspirationsseminarium hållas samt en studieresa till framgångsrika entreprenörer i Sverige genomföras. Ett av de viktigaste målen med förstudien är att kunna visa på vilket behov samt efterfrågan som finns på vattenbruksprodukter på Gotland. Detta kopplat till regionala livsmedel- och tillväxtstrategier för Gotland. Förstudien kommer även identifiera aktörer och initiera samverkan mellan dessa. I arbetet kommer även en SWOT-analys genomföras vars resultat blir användbara i framtagandet av förslag på vidare projektidéer och aktiviteter för aktörer som vill driva utvecklingen vidare.

Förstudien drivs av Länsstyrelsen men i samarbete med Blått centrum (ett samarbete mellan Uppsala universitet-Campus Gotland, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland) och ska vara färdig den 29 mars 2018 och kommer presenteras i rapportform.

Förstudien finansieras av Tillväxtverket och Region Gotland inom projektet Hållbara Gotland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Högst upp